Liên hệ

Israel

Huzot Shefayim, tầng 2

Kibbutz Shefayim

Tel: (+972- 9) 956 8753/5

Fax: (+972-9) 951 0342

Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 9, số 180-192, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (+84 – 28) 6288 4697

Fax: (+ 84 – 28) 6288 4692

Email: contact@orca-gp.com

Các văn phòng:

Singapore

120 Lower Delta Road

Cendex Centre #09-09

Singapore 169208

Hong Kong

Regent Centre, 11th Floor

88 Queen’s Road Central

Liên hệ