Giới thiệu

Giới thiệu công ty

Orca Group là công ty chuyên phát triển và tích hợp dự án sáng tạo, hoạt động trên khắp các thị trường năng động và phát triển nhanh của Đông Nam Á.

Công ty có bề dày kinh nghiệm, tri thức và khả năng tài chính vững mạnh để cung cấp các giải pháp khả thi, hiệu quả và chuyên nghiệp thông qua các đối tác hợp tác.

Orca Group chuyên về thiết kế, xây dựng, thực hiện, quản lý và tích hợp các dự án trong các lĩnh vực giải pháp mạng, môi trường, nông nghiệp, tiết kiệm năng lượng, nước và năng lượng mặt trời, đổi mới, công nghệ và giáo dục.

Kết hợp kinh nghiệm chuyên môn toàn cầu và nguồn nhân lực địa phương, trong nhiều năm qua, Orca Group đã xây dựng được thương hiệu vững chắc với nhiều thành công. Đội ngũ quản lý của công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và thiết kế dự án, thực hiện, tích hợp, kiểm soát và theo dõi, và hợp tác, làm việc với khách hàng trong mọi giai đoạn, từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành dự án. Ngoài ra, công ty còn có lịch sử hợp tác lâu dài các quỹ đầu tư lớn, cho phép cung cấp các dịch vụ tín dụng và vốn đầu tư.

Orca Group – Cam kết xây dựng thành công tại các thị trường mới nổi của Đông Nam Á

Tôn chỉ • Tầm nhìn • Sứ mệnh

Tôn chỉ

Chúng tôi tin rằng việc hướng dẫn, quản lý và hỗ trợ liên tục sẽ giúp khai thác, phát tiển tiềm năng, đưa tiềm năng trở thành hiện thực. 

Tầm nhìn

Chúng tôi hướng đến trở thành công ty hàng đầu thế giới thực hiện các dự án tích hợp tri ​​thức, công nghệ và sáng tạo

và đem lại tác động tích cực, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, cộng đồng và khu vực nói chung.

Sứ mệnh

Cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp được thiết kế đặc biệt để tạo ra giá trị đích thực cho khách hàng và đối tác bằng cách thiết lập các dự án hiệu quả, bền vững và lâu dài.